fbpx
За нас това е повече от работа!
За нас това е повече от работа!
Създадена на Петък, 17 Януари 2020

Регистрация по ДДС на онлайн търговци при продажба чрез Amazon, Emag и при дропшипинг

Поради многото и изключително важни промени касаещи данъчното законодателство от началото на 2020 г. малко в страни остана промяната в Закона за ДДС, свързана със специфичната задължителна регистрация, а именно: От началото на 2020 г. на задължителна регистрация по ДДС подлежи всяко данъчно задължено лице, неустановено на територията на страната, преди извършване на първата облагаема от него доставка с място на изпълнение в страната(чл. 96, ал. 9 във връзка с чл. 95, ал.2 от ЗДДС). На пръв поглед изглежда, че тази промяна в закона не засяга Българските дружества, а само чуждестраните такива, които имат продажби в България.

По интересно в случая, е че тази промяна е във връзка с прилагане на вече съществуваща разпоредба на Европейското законодателство в националното, а именно чл.283, параграф 1, буква „в” от Директива 2006/112/ЕО и България е от последната група страни, които я приемат.

За фирмите от други държави членки, действието и е еднозначно. При извършване на продажби с място на изпълнение на територията на България, трябва да се регистрират по ЗДДС преди извършване на първата продажба.

В тази връзка любопитен е момента с недоволството на част от онлайн търговците (в голяма степен основателно) от законодателството тук и „вечната вяра”, че в чужбина е много по-добре. Не бива да забравяме, че България е член на ЕС и законодателството на всяка страна членка е подчинено на единни Европейски регламенти. Ако се придържате към идеята, че ако направите фирма в чужбина където е „перфектното законодателство” и ще продавате в България и няма да им плащате нищо не е особено вярна. Т.е. в случай, че сте решили да регистрирате фирма в чужбина (напр. Румъния като страна съседка или другаде) е добре предварително да помислите, къде ще съхранявате стоката и от къде ще я изпращате на клиентите си. Ако имате възможност стоките Ви да са в Румъния и да извършвате продажби там, в България или в други държави, всичко е ОК и си спазвате Румънското законодателство, докато обаче продажбите Ви например към България не достигнат 70 000 лева и не трябва да се регистрирате и тук по ДДС за извършвани от Вас дистанционни продажби. Ако стоката Ви се съхранява в България, независимо че фирмата Ви е регистрирана в Румъния, вие трябва да я регистрирате по ДДС в България преди първата Ви продажба тук и съответно да внасяте ДДС. Преди да вземете такива решения е добре да направите анализ дали за мащаба на бизнеса Ви е изгодно да предприемате такива стъпки. Новата промяна в ЗДДС в България, касаеща работата чрез 2 (или 3 и повече) фирми, за да се избегне достигането на прага от 50 000 лв. оборот и съответно регистрацията по ДДС, не предполага откриване на фирми в други държави като най-добро решение за „спестяване от ДДС“.

Как би се отразила тя на Българските фирми?

Поради факта, че всички държави в ЕС са включили тази разпоредба на  Директива 2006/112/ЕО, Българските фирми търгуващи с лица в Европейският съюз трябва да се съобразят с нея.  В най-голяма степен според мен това би засегнало фирмите, занимаващи се с онлайн търговия и по специално тези, използващи маркетплейси /Amazon, EMAG и др./, които предлагат опцията за изпращане на стоката в техен склад, от където тя да бъде транспортирана до крайният получател. Това се отнася и за фирмите, извършващи дропшипинг, когато стоката тръгва от склад или производител намиращ се на територията на друга държава членка.

Защо би засегнала фирмите при тези случаи?

Мястото на изпълнение най-общо се определя от обстоятелството, къде се намира стоката физически, когато започва нейният транспорт към крайния клиент. В случай, че търгувате чрез Amazon и сте изпратили стока в негов склад намиращ се в Германия, това поражда задължение за Вас да се регистрирате по ДДС в Германия преди извършването на първата ви доставка към клиент /мястото на изпълнение е в Германия/. От този момент Вие трябва да продължите да спазвате вашите задължения по ДДС в Германия , включително да начислявате Немско ДДС за всяка продажба, да подавате ДДС декларация и съответно да внасяте ДДС-то си в Германия. Важно е да се отбележи, че това не поражда за Вас задължение да водите счетоводство в Германия, а само да изпълнявате задълженията си свързани с ДДС. Още по интересно става ако се възползвате от услугата PAN – EUROPEAN FBA на Amazon, защото съобразно търсенето на Вашите стоки, те се транспортират в складове на Amazon в 7 различни държави членки. За Вас това поражда задължение да се регистрирате по ДДС в тях преди да започнете да продавате и съответно след това да начислявате, декларирате и внасяте ДДС в тях.

Мога ли да не го направя?

За съжаление е рисковано за Вас. Маркетплейсите са задължени да съблюдават спазването на Европейското данъчното законодателство /и по специално законодателството, касаещо ДДС/ и носят отговорност ако Вие не спазвате задълженията си. Поради тази причина ако не се съобразите със задълженията си свързани с регистрация по ДДС, те биха могли да блокират акаунта Ви, а могат и да уведомят съответните данъчни департаменти. През това време вероятността да сте пропуснали всички законови срокове за изпълнение на това Ви задължение е голяма, както и вероятността от санкции.

Подобно е положението и с онлайн търговците занимаващи се с дропшипинг (dropshipping). Когато техния доставчик съхранява стоката в друга държава от ЕС, извършвайки продажба те стават притежатели на стоката макар и само „на хартия”. Това поражда при тях задължения подобни на тези описани по-горе.

Целта на настоящата статия не е да бъде максимално изчерпателна, а да даде насоки в мисленето на хората, чиито бизнес засягат промените и да им даде възможност да вземат мерки, които ще оптимизират бизнеса им предварително.

Свържете се за повече информация с нас

VATEVR
+359 888 40 65 78

Част от нашите Референции

Инглиш Академи ООД работи вече 2 години с СКК Делта Консулт ООД. Високо оценяваме професионализма на предлаганите счетоводни, финансови и консултантски услуги. Още от самото начало бяхме впечатлени от професионализма на мениджърите и служителите на фирмата.
Калина Георгиева
Инглиш Академи ООД
С настоящата референция искаме да дадем своята отлична оценка за работата и изключителния професионализъм на "СКК Делта Консулт" ООД. Ние сме клиенти на счетоводна къща "СКК Делта Консулт" ООД от 2008 година. Освен качествени услуги от екипа получаваме внимателно отношение, добра съвместна работа и многовариантни решения на нашите проблеми.
Пламен Цонев
"ОРТ - Варна" ЕООД
В лицето на Делта Консулт имаме доверен съветник в областта на счетоводството, финансите и търговското право.
Радко Новаков
Смарт Софт ООД
Дългогодишната ни съвместна работа, професионализмът и ползотворното ни сътрудничество ми дават основание да препоръчам "Делта Консулт" като надежден партньор на фирми които имат нужда от професионални счетоводни услуги.
Явор Деков
Уеб Мейтрикс ЕООД
Оценката ни за професионализма на "СКК ДЕЛТА КОНСУЛТ" ООД е висока, счетоводното обслужване, което те извършват за фирмата ни е компетентно и експедитивно. Препоръчваме тази счетоводна къща, като надежден и сигурен партньор!
Лилян Димитров
ЛИЛ-12 ЕООД