fbpx
За нас това е повече от работа!
За нас това е повече от работа!
Създадена на Понеделник, 02 Ноември 2020

BREXIT и новите изисквания към търгуващите с Великобритания

След  напускането на Европейския Съюз от Великобритения ще настъпят съществени променни касаещи и онлайн тъговците. Тук ще се опитаме да класифицираме промените в зависимост от групата търговци, които засяга /търговци извършващи: дистанционни продажби, dropshipping, продаващи през Amazon и продаващи през fulfilment center/, за да внесем яснота стред тях за бъдещата им дейност.

  • Премахва се облекчението за пратки с ниска стойност до 15 GBP, следователно след 01.01.2021 г. за всички доставки, независимо от стойността им, ще се дължи ДДС.
  • Внос на стоки (след 01.01.2021 г.) във Великобритания със стойност до 135 GBP без ДДС, които отговарят на действащите до 2020 дистанционни продажби и дропшипинг:

Предвижда се облекчаване на процедурата по вноса на стоки към Великобритания  на стойност по малка от 135 GBP без ДДС, като се премества внасянето на ДДС от Митницата при вноса на стоката към продажбата и. Това означава, че ДДС ще се дължи при продажбата, а не при вноса, което до някаква степен съответства на до сега действащите разпоредби.

Какво следва от това за стоките изпратени от чужбина от чуждестранен продавач и продадени директно на физически лица? Чуждестранният продавач ще трябва да се регистрира по ДДС във Великобритания и да внася ДДС там. Това касае тези търговци, които извършват дистанционни продажби чрез собствен сайт. Новия момент е че отпада прага, преди достигането на който не следва регистрация и търговците трябва да се регистрират по ДДС преди първата си продажба и да внасят ДДС върху продажбите си във Великобритания.

За пратките до 135 GBP без ДДС, за които няма да се събира ДДС на границата ще се изискват Митнически декларации за нефискални цели, но те ще бъдат улеснени, т.е ще се изискват по малко данни.

Чуждестранните продавачи също, ще са отговорни за начисляването и внасянето на ДДС за тези стоки, които са във Велиобритания и се продават директно на потребители във Великобритания без помощта на Маркетплейс. Това са стоките намиращи се във фулфилмънт център (който не улеснява продажбите), продаващи се чрез собствен сайт на търговеца. В този случай съществуват две възможности:

  • Стоките са внесени с пратки до 135 GBP - използва се облекчената форма на внос разгледана по горе.
  • Стоките са внесени с пратки на по-висока стойност от 135 GBP – използва се стандартната процедура при внос. ДДС се начислява при вноса от Митническите служби.

В този случай няма праг за регистрация по ДДС – трябва да се извърши преди първата продажба.

  • Стоки продавани чрез онлайн маркетплейси:

В тези случаи маркетлейса, който улеснява продажбите, ще бъде отговорен за събирането и отчитането на ДДС във Великобритания. Съгласно определението използвано от данъчната администрация на Великобритания, дропшипинга също може да се определи като маркетплейс – всеки електронен магазин предлагащ стоки, които не са собственост на търговеца, а при поръчка клиентът ги поръчва от електронният магазин и търговеца ги поръчва в последствие от доставчик (Aliexpress или др.), който ги достявя на купувача се явява маркетплейс улесняващ продажбите.

Не би бил маркетплейс, улесняващ продажбите, ако електронният магазин не дава възможност за поръчка директно чрез него, а при избор на артикул прехвърля клиента директно в магазина на доставчика и от там се извършва самата покупка.

Когато чуждестранният продавач продава стоки на физически лица (B2C), които вече са във Великобритания, чрез Маркетплейс, които улеснява продажбата, отговорността за начисляването и внасянето на ДДС се прехвърля върху Маркетплейса.  

При продажба на стоки на физически лица във Великобритания, които се намират извън Великобритания преди продажбата, новите правила ще се прилагат независимо къде е установен Маркетплейса или бизнеса продаващ стоките.

Това означава, че следните бизнеси трябва да се регистрират по ДДС в UK:

  • Всеки бизнес който управлява маркетплейс, който улеснява продажбите на стоки на клиенти от UK;
  • Всеки бизнес който продава директно на UK клиенти, когато стоките са :

а/ извън UK преди продажбата (досегашните дистанционни продажби)

б/ внесени предварително

Трябва да се обърне внимание на обстоятелството, че стойността до 135 GBP без ДДС се отнася за стойността на цялата пратка, а не за всеки артукул в нея. Трябва да се обърне внимание как ще се изпрати пратката на клиента, ако общата цена е над 135 GBP без ДДС се прилагат нормалните ДДС и митнически правила и тогава ДДС няма да е изскуемо в момента на продажбата, а на митницата при внос.

Сделките В2В които не надвишават 135 GBP без ДДС също ще бъдат предмет на тези правила. Когато бизнес клиента е регистриран по ДДС във Велкобритания и представи  ДДС номер на продавача, ДДС-то трябва да бъде отчетено от клиента с „обратно начисляване”. Действието е както следва - ако регистриран по  ДДС бизнес предостави на Маркетплейса или на продавача своя ДДС номер, отговорността за отчитането на ДДС ще премине върху ДДС регистрирания във Великобритания бизнес клиент с „обратно начисляване”. Маркетплейса или директния продавач трябва да отбележат във фактурата, която издават на UK бизнес клиента  че доставката е с „обратно начисляване” и съответно не следва да начислят ДДС, независимо че са регистрирани по ДДС във Великобритания.

Ако бизнес клиента, който получава стоката не е регистриран по ДДС или не предостави ДДС номер маркетплейса или директния продавач трябва да отчетът продажбата като В2С а не като В2В.

И накрая се спираме на може би най - разпространеният случай продажбите чрез Амазон UK /Amazon/ или с други думи стоките се намират в UK и се продават чрез Маркетплейс от чуждестранен продавач, независимо от стойността на пратката:

Стоките са собственост на продавач, който е регистриран извън Великобритания. Стоките се намират във Великобритания преди продажбата, а продавачът продава стоките на клиенти във Велокобритания чрез онлайн маркетплейс и доставката не е към регистрирано по ДДС лице. Бизнеса в този случай ще прилага следното третиране по ДДС: стоките са били внесени вече във  Велкобритания и съществуващия ДДС и митнически режим ще се прилагат при вноса. За целта чуждестранното лице-вносител следва да си извади EORI номер във Великобритания, за да осъществи вноса.  ДДС –то във Великобритания ще бъде дължимо в момента на продажбата на стоката (както е сега), но по-съществената промяна е, че Маркетплейса (улесняващ продажбата) ще се счита за доставчик и ще носи отговорност за ДДС - то на продажбите. За целите на ДДС това означава, че продавачът опериращ през маркетплейса / Амазон/ вече няма да прави доставки до клиенти във Великобритания. В момента, в който стоките се продадат във Великобритания се счита, че продавача прави доставка с 0 – ва ставка на ДДС към маркетлейса /Амазон/.

Чуждестранният продавач може да се регистрира по ДДС във Велиобритания и да възстанови всяко ДДС, което е внесъл при вноса на стоките по общите правила. Той няма да носи отговорност за начисляването на ДДС от маркетплейса.

Кой трябва да се регистрира по ДДС:

  • Маркетплейсите
  • Ако продавате стоки на потребители от Великобритания и стоките се намират извън страната – няма праг (преди първата продажба)
  • Ако продавате стоки на потребители от Великобритания и стоките се намират вътре в станата преди продажбата - няма праг (преди първата продажба)

Ако по някакъв повод, вече сте регистриран във Великобритания понеже сте бизнес от ЕС и сте извършвали дистанционни продажби, продавали сте чрез Амазон или по друг повод не е нужно да го правите отново – вашата ДДС регистрация остава валидна

Свържете се за повече информация с нас

VATEVR
+359 888 40 65 78

Част от нашите Референции

Инглиш Академи ООД работи вече 2 години с СКК Делта Консулт ООД. Високо оценяваме професионализма на предлаганите счетоводни, финансови и консултантски услуги. Още от самото начало бяхме впечатлени от професионализма на мениджърите и служителите на фирмата.
Калина Георгиева
Инглиш Академи ООД
С настоящата референция искаме да дадем своята отлична оценка за работата и изключителния професионализъм на "СКК Делта Консулт" ООД. Ние сме клиенти на счетоводна къща "СКК Делта Консулт" ООД от 2008 година. Освен качествени услуги от екипа получаваме внимателно отношение, добра съвместна работа и многовариантни решения на нашите проблеми.
Пламен Цонев
"ОРТ - Варна" ЕООД
В лицето на Делта Консулт имаме доверен съветник в областта на счетоводството, финансите и търговското право.
Радко Новаков
Смарт Софт ООД
Дългогодишната ни съвместна работа, професионализмът и ползотворното ни сътрудничество ми дават основание да препоръчам "Делта Консулт" като надежден партньор на фирми които имат нужда от професионални счетоводни услуги.
Явор Деков
Уеб Мейтрикс ЕООД
Оценката ни за професионализма на "СКК ДЕЛТА КОНСУЛТ" ООД е висока, счетоводното обслужване, което те извършват за фирмата ни е компетентно и експедитивно. Препоръчваме тази счетоводна къща, като надежден и сигурен партньор!
Лилян Димитров
ЛИЛ-12 ЕООД