fbpx
За нас това е повече от работа!
За нас това е повече от работа!
Създадена на Понеделник, 17 Януари 2022

Фрийлансъри и малки фирми извършващи услуги

Фрийлансъри и малки фирми извършващи услуги (софтуерни или всякакви други услуги) в дигитална среда и насочени към клиенти физически лица или фирми в ЕС и трети страни

Новите технологии навлизащи все повече през последните години и особенно COVID  пандемията дадоха тласък на отдалечената работа. Все по-голям брой фирми (ако естеството на работата им позволява) откриха, че могат да наемат персонал от всички точки на света. Това даде възможност на много хора да работят за чудестранни фирми без да напускат България, както и да се върнат в страната ни като същевременно продължат да работят за досегашните си работодатели. Това е особенно характерно за софтуерни специалисти, рекламни специалисти и изобщо всички дейности, които могат да се извършват отдалечено. Тези фактори предоставиха възможност на по-предприемчивите освен за един възложител (работодател) да работят и за различни други случайни клиенти, като в последствие и самите те да започнат да назначават персонал.

От данъчна гледна точка има различни варианти, по които може тази дейност да се упражнява легално и същевременно да се използват данънъчни възможности от това, че лицето живее в България.

  • Първият вариант е служителят да бъдете назначено директно към чуждестранната фирма на трудов договор (сравнително рядко използвано), изгодността зависи от гледната точка на работещия. Лицето се осигурява на база на изискванията на държавата, в която е регистрирана фирмата и съобразно условията в нея. Това е свързано с по-големи данъци и осигуровки, което от своя страна намалява значително нетната сума за получаване.
    Същевременно този начин не е напълно законен съобразно законодателството на Европейският съюз и по-специално, че осигуровки и данъци се внасят там, където са жизнените интереси на служителя, а не там където е регистриран възложителя. Има специален ред и времево ограничение за да бъде използвана тази форма легално.
  • Вторият вариант, който е значително по-често използван е свързан с регистрация на фирма в България и получаване на дохода под формата на приходи от продажби. Като се има предвид ниският корпоративен данък в България 10% и сравнително ниските осигуровки това е изключително изгодно.

В зависимост от държавата на получателя на оказваните от регистрираното в България дружество услуги и от необходимостта съответно то да получава услуги от чуждестранни фирми има няколко изисквания, които изискват различна регистрация.

Важно е да се знае, че какъвто и да е вариант да се избере при приходи от услуги получени от чуждестранни фирми  не се дължи ДДС при продажбите.

а/ Българското дружество получава приходи от фирми извън Европейският съюз (например САЩ) и няма никави разходи за услуги към фирми от чужбина. В този случай не е необходима регистрация по ДДС. Можа да се направи регистрация по ДДС по желание за да се използва данъчния кредит на покупките в страната. За продажбите не се начислява ДДС.

б/ Българското дружество получава приходи от фирми регистрирани в ЕС и няма разходи към чуждестранни фирми. В този случай е задължително Българското дружество да има регистрация по ДДС, преди да получи първият си приход. Закона дава две възможностти;  1.Регистрация по специален ред чл.97а от ЗДДС – особенното е, че в този случай се подава информация към НАП само за извършените продажби към фирми от ЕС, недостатък е, че не се ползва данъчен кредит за направените покупки в страната и ако има извършени покупка от фирма от чужбина си начислява и внася ефективно сумата на начисленият ДДС върху тях в НАП. 2. Регистрация по общия ред – декларира се цялата информация за покупки и продажби към НАП, Българското дружество има право на данъчен кредит за направените покупки в страната.

в/ независимо от къде получава приходите си, ако Българското дружество има разходи (реклама, хостинги, домейни и др.) получени от чуждестранни фирми трябва да се прецени кой е най изгодният за фирмата вариянт за регистрация по ДДС - специален ред (чл.97а от ЗДДС) или общия ред на закона.

Разбира се в една статия могат да се посочат само общите положения без никаква конкретика и има десетки варианти как да се подходи за да е максимално изгодно за всеки бизнес,

Ще се разваме да се обърнете към нас за да Ви помогнем да вземете най-оптималното решение за Вашият бизнес.

Свържете се за повече информация с нас

VATEVR
+359 888 40 65 78

Част от нашите Референции

Инглиш Академи ООД работи вече 2 години с СКК Делта Консулт ООД. Високо оценяваме професионализма на предлаганите счетоводни, финансови и консултантски услуги. Още от самото начало бяхме впечатлени от професионализма на мениджърите и служителите на фирмата.
Калина Георгиева
Инглиш Академи ООД
С настоящата референция искаме да дадем своята отлична оценка за работата и изключителния професионализъм на "СКК Делта Консулт" ООД. Ние сме клиенти на счетоводна къща "СКК Делта Консулт" ООД от 2008 година. Освен качествени услуги от екипа получаваме внимателно отношение, добра съвместна работа и многовариантни решения на нашите проблеми.
Пламен Цонев
"ОРТ - Варна" ЕООД
В лицето на Делта Консулт имаме доверен съветник в областта на счетоводството, финансите и търговското право.
Радко Новаков
Смарт Софт ООД
Дългогодишната ни съвместна работа, професионализмът и ползотворното ни сътрудничество ми дават основание да препоръчам "Делта Консулт" като надежден партньор на фирми които имат нужда от професионални счетоводни услуги.
Явор Деков
Уеб Мейтрикс ЕООД
Оценката ни за професионализма на "СКК ДЕЛТА КОНСУЛТ" ООД е висока, счетоводното обслужване, което те извършват за фирмата ни е компетентно и експедитивно. Препоръчваме тази счетоводна къща, като надежден и сигурен партньор!
Лилян Димитров
ЛИЛ-12 ЕООД