fbpx
За нас това е повече от работа!
За нас това е повече от работа!
OSS и Amazon
Създадена на Четвъртък, 27 Юли 2023

One Stop Shop (OSS) и Amazon

Вие търгувате чрез Амазон (Amazon) в Европейският съюз и често имате съмнения правилно ли разчитате информацията в репортите (Tax reports), които изтегляте/получавате. Трябва ли да имате локална регистрация по ДДС в друга държава членка и как да определите дължимото ДДС по държави, за да декларирате правилно сумите в OSS и да внесете коректно ДДС-то, за да не бъде ощетен търговецът или съответната държава.  Дали това е толкова важно?

Важно е разбира се, тъй като всяка държава иска да получи ДДС –то платено от нейните граждани и е от съществено значение правилното деклариране и внасяне на ДДС. При последващи проверки това е изключително лесно проследимо особено при продажби чрез Амазон/Amazon и може да доведе до санкции за търговеца при неправилно деклариране.

Основно възможностите за продажби чрез Амазон (Amazon) или друг електронен интерфейс (eBay, Etsy, Catawiki и други) в ЕС, касаещи отчитането и декларирането на ДДС са три:

  1. Стоките се намират в България и при поръчка те се изпращат на краен клиент от склад в България.

При първия вариант при всички доставки държавата на изпращане ще е България и остава само да се селектират държавите на пристигане и съответно данъчните основи и ДДС – то на продажбите и да се попълнят данните в OSS що се касае до вътреобщностните доставки на стоки към данъчно незадължени лица от ЕС. Възможно е също да има и ВОД и износ, които подлежат на деклариране в месечната ДДС декалрация.

  1. Стоките се намират във фулфилмънт център на Амазон (Amazon) например в Германия или в друга държава и стоките се изпращат от този склад към крайните клиенти.

При втория вариант вече трябва да се вземат предвид и допълнитени обстоятелства.

Първо ще разгледаме варианта, при който стоката се съхранява в склaд на Амазон само в една държава (например Германия), където имаме съответно задължение и за регистрация по ДДС:

  • На първо място от Tax report – а  трябва да отделите локалните продажби в Германия, това са продажбите В2С и B2B с купувачи местни физически или юридически лица. Към тях следва да се добавят продажбите към фирми, предоставили валиден ДДС номер (В2В), независимо в коя държава членка са регистрирани, като продажбите към фирми от други държави са без начислено ДДС и се явяват ВОД. В локалната ДДС декларация се декларира и износ към трети страни. Тези данни следва да се подадат с локалната ДДС декларация в Германия (месечна или тримесечна) и съответно ДДС – то да се внесе по сметка на Немската данъчна администрация.
  • След това трябва да се селектира държавата на Потребление, като трябва да се има предвид да се изключат клиентите регистрирани по ДДС, понеже те ще бъдат отразени в локалната ДДС декларация в Германия.

В този случай вече е оправдано използването на софтуер за обработка на Tax report, което ще гарантира правилното отразяване на ДДС – то по държави, а така също и отчитането на приходите от продажби, което пък от своя страна има връзка с правилното определяне на финансовият резултат на фирмата.

  1. Възможна е и друга алтернатива при продажби чрез Амазон (Amazon) - включване в Pan-European FBA, което означава, задължение от наша страна за регистрация по ДДС във всички държави от ЕС, в които Амазон има складове.

При третия вариант при разполагане на стоки в повече от една държава или използване на Pan-European FBA, трябва да се има предвид:

  • На първо място фирмата трябва да се регистрира по ДДС във всички държави от ЕС, в които се съхраняват стоки и да подават локални ДДС декларации. За целта трябва да се определят локалните продажби във всяка държава, в която имаме регистрация по ДДС, като включим и доставките тръгнали към различни държави изпратени на фирми регистрирани по ДДС (ВОД) и износ, които данни ще присъстват в локалните ДДС декларации.

Селектират се останалите продажби към данъчно незадължени лица от ЕС по държави на изпращане и държави на пристигане, за да се подаде коректно декларацията в OSS.

При определяне на дължимият ДДС по фактури трябва да се вземе предвид и съответно да се изключат вътрешните обороти (движенията на стоки между различните ДДС номера на фирмата), а също така и продажбата на чужда стока на друг търговец заменена веднага от същата в друг склад. Например вие продавате стока в Италия, но нямата такава наличност в съотвения локален склад, а друг търговец има същата стока в локалният склад. За да не изпраща същата стока от Германия (например) Амазон изпраща стоката на другия търговец и едновременно прехвърля този артикул от вашата наличност към наличностите му в склада в Германия.

Ако се нуждаете от софтуер за обработка на Такс репортите на Амазон / Tax reports  Amazon/ или за друга помощ в тази връзка може да се свържете с нас.

Предлагаме извличане на информация от Вашите репорти, както и регистрация и подаване на ДДС декларация в портала OSS (one-stop-shop).

Свържете се за повече информация с нас

VATEVR
+359 888 40 65 78

Част от нашите Референции

Инглиш Академи ООД работи вече 2 години с СКК Делта Консулт ООД. Високо оценяваме професионализма на предлаганите счетоводни, финансови и консултантски услуги. Още от самото начало бяхме впечатлени от професионализма на мениджърите и служителите на фирмата.
Калина Георгиева
Инглиш Академи ООД
С настоящата референция искаме да дадем своята отлична оценка за работата и изключителния професионализъм на "СКК Делта Консулт" ООД. Ние сме клиенти на счетоводна къща "СКК Делта Консулт" ООД от 2008 година. Освен качествени услуги от екипа получаваме внимателно отношение, добра съвместна работа и многовариантни решения на нашите проблеми.
Пламен Цонев
"ОРТ - Варна" ЕООД
В лицето на Делта Консулт имаме доверен съветник в областта на счетоводството, финансите и търговското право.
Радко Новаков
Смарт Софт ООД
Дългогодишната ни съвместна работа, професионализмът и ползотворното ни сътрудничество ми дават основание да препоръчам "Делта Консулт" като надежден партньор на фирми които имат нужда от професионални счетоводни услуги.
Явор Деков
Уеб Мейтрикс ЕООД
Оценката ни за професионализма на "СКК ДЕЛТА КОНСУЛТ" ООД е висока, счетоводното обслужване, което те извършват за фирмата ни е компетентно и експедитивно. Препоръчваме тази счетоводна къща, като надежден и сигурен партньор!
Лилян Димитров
ЛИЛ-12 ЕООД