fbpx

Нашите услуги

Счетоводни и данъчни консултации

СКК Делта Консулт извършва консултации и дава съвети във връзка с прилагането на данъчното и осигурителното законодателство, а именно:

  • Данъчни консултации при извършване на дейността, касаещи прилагането на ЗДДС
  • Данъчни режими при извършване на електронни услуги на физически лица установени в Европейския съюз /режим „в съюза“/ и деклариране в системата MOSS.\
  • Данъчни консултации във връзка с корпоративното облагане (корпоративен данък, данъци при източника, данъци върху разходите)
  • Данъчни консултации относно облагането на физически лица
  • Данъчни консултации при сделки, свързани с данъчните аспекти на международната търговия със стоки, тристранни операции, сделки извън територията на страната, услуги с място на изпълнение извън територията на страната
  • Данъчно планиране и оптимизиране
  • Консултации във връзка с трудовото и социално-осигурителното законодателство

Част от нашите референции

Част от нашите Референции

Инглиш Академи ООД работи вече 2 години с СКК Делта Консулт ООД. Високо оценяваме професионализма на предлаганите счетоводни, финансови и консултантски услуги. Още от самото начало бяхме впечатлени от професионализма на мениджърите и служителите на фирмата.
Калина Георгиева
Инглиш Академи ООД
С настоящата референция искаме да дадем своята отлична оценка за работата и изключителния професионализъм на "СКК Делта Консулт" ООД. Ние сме клиенти на счетоводна къща "СКК Делта Консулт" ООД от 2008 година. Освен качествени услуги от екипа получаваме внимателно отношение, добра съвместна работа и многовариантни решения на нашите проблеми.
Пламен Цонев
"ОРТ - Варна" ЕООД
В лицето на Делта Консулт имаме доверен съветник в областта на счетоводството, финансите и търговското право.
Радко Новаков
Смарт Софт ООД
Дългогодишната ни съвместна работа, професионализмът и ползотворното ни сътрудничество ми дават основание да препоръчам "Делта Консулт" като надежден партньор на фирми които имат нужда от професионални счетоводни услуги.
Явор Деков
Уеб Мейтрикс ЕООД
Оценката ни за професионализма на "СКК ДЕЛТА КОНСУЛТ" ООД е висока, счетоводното обслужване, което те извършват за фирмата ни е компетентно и експедитивно. Препоръчваме тази счетоводна къща, като надежден и сигурен партньор!
Лилян Димитров
ЛИЛ-12 ЕООД