fbpx

Нашите услуги

ТРЗ услуги

Управлението на ТРЗ процесите отнема време. Нашите ТРЗ специалисти ще Ви го спестят, а освен това ще получите качествена и комплексна услуга. Законите и наредбите касаещи трудовото законодателство са често променящи се и непознаването им може да доведе до значителни санкции. Нашите ТРЗ специалисти следят непрекъснато измененията в нормативната уредба и винаги имат адекватно решение на всеки въпрос. Ние обработваме конфиденциална информация достъпна само за управителите на фирмите. С цел спестяване на време за нашите клиенти, ние предлагаме:

  • Подготовка на документи във връзка с възникване, промяна и прекратяване на трудово правоотношение, граждански договор и Договор за управленние и контрол
  • Регистриране на трудови договори в НАП (при сключване, промени и прекратяване)
  • Обработка на ежемесечната ТРЗ информация при предоставяне на графици, молби за отпуски и др.
  • Изготвяне на ведомости за работни заплати и фишове за работни заплати
  • Организиране на подготовката на платежни нареждания към бюджета и на платежните нареждания за заплати през интернет банкиране с генериран масов файл от софтуер
  • Своевременно подаване на декларации по изискванията на законите
  • Комепетентни консултации при всеки възникнал въпрос във връзка с трудовото и осигурителното законодателство
  • Помощ и съдействие при проверки от НАП, НОИ и Инспекция по труда, касаещи нашата компетенция

Част от нашите референции

Част от нашите Референции

Инглиш Академи ООД работи вече 2 години с СКК Делта Консулт ООД. Високо оценяваме професионализма на предлаганите счетоводни, финансови и консултантски услуги. Още от самото начало бяхме впечатлени от професионализма на мениджърите и служителите на фирмата.
Калина Георгиева
Инглиш Академи ООД
С настоящата референция искаме да дадем своята отлична оценка за работата и изключителния професионализъм на "СКК Делта Консулт" ООД. Ние сме клиенти на счетоводна къща "СКК Делта Консулт" ООД от 2008 година. Освен качествени услуги от екипа получаваме внимателно отношение, добра съвместна работа и многовариантни решения на нашите проблеми.
Пламен Цонев
"ОРТ - Варна" ЕООД
В лицето на Делта Консулт имаме доверен съветник в областта на счетоводството, финансите и търговското право.
Радко Новаков
Смарт Софт ООД
Дългогодишната ни съвместна работа, професионализмът и ползотворното ни сътрудничество ми дават основание да препоръчам "Делта Консулт" като надежден партньор на фирми които имат нужда от професионални счетоводни услуги.
Явор Деков
Уеб Мейтрикс ЕООД
Оценката ни за професионализма на "СКК ДЕЛТА КОНСУЛТ" ООД е висока, счетоводното обслужване, което те извършват за фирмата ни е компетентно и експедитивно. Препоръчваме тази счетоводна къща, като надежден и сигурен партньор!
Лилян Димитров
ЛИЛ-12 ЕООД