fbpx

ДДС в България - регистрация и подаване на декларации

Спазване на изискванията за ДДС в България

Ако Вие имате фирма регистрирана в ЕС и развивате бизнес свързан с международната търговия и имате продажби към данъчно незадължени лица (физически лица B2C) в България за Вас може да възникне задължение за регистрация по ДДС в България. Това Ви засяга по-специално ако продавате през Ваш сайт или чрез маркетплейс и попадате в следните случаи:

  • Извършвате дистанционни продажби;
  • Дропшипинг;
  • Извършвате продажби на стоки, които предварително са транспортирани в склад на маркетплейс, фулфилмент център или нает от Вас склад в България, от където ги изпращате към клиентите;
  • Възможни са и други по-редки случаи, при които възниква задължение за регистрация.

Вътреобщностни дистанционни продажби

В случаите, когато извършвате продажби на физически лица в България от Ваш сайт или чрез маркетплейс и Вие изпращате стоките от държавата, където сте регистриран (член на ЕС) до Вашите клиенти в България Вие подлежите на регистрация по ДДС в България след достигане на продажби в размер на EUR 35 791. В едноседмичен срок преди достигане на посочената сума следва да се подаде заявление за регистрация по ДДС в България. Трябва да имате предвид, че се подготвят документи, във връзка с подаване на Заявлението за регистрация по ДДС, които отнемат време.

Дропшипинг

Във връзка с изменението на закона за ДДС в България от 01.01.2020 г.  при доставка с място на изпълнение на територията на страната, чуждестранните фирми подлежат на задължителна регистрация преди извършване на първата си продажба. Ако продавате стоки през Ваш сайт или чрез маркетплейс на физически лица в България и стоките се намират при Ваш доставчик в България, то мястото на изпълнение на доставката е в България и това поражда съответното задължение за регистрация по ДДС за Вашата фирма.

Подобен е случаят и ако продавате във всяка друга страна от ЕС и Вашият доставчик от България изпраща стоката директно на Вашите клиенти в други държави от ЕС. Съгласно закона за ДДС Вие ставате собственик на стоката, преди тя да бъде предадена на крайния клиент, и за Вас съответно възниква задължение да се регистрирате по ЗДДС в България, тъй като стоката тръгва от България. В зависимост от обема на Вашите продажби към други държави от ЕС може да възникне задължение за регистрация по ДДС и в други държави за извършените от Вас  дистанционни продажби.

Извършвате продажби на стоки, които предварително са транспортирани в склад на маркетплейс, фулфилмент център или нает от вас склад, от където ги изпращате към клиентите.

Ако вашата дейност е свързана с продажба на стоки (които са ваша собственост) и се намират в склад в България, за да спазите изискванията за ДДС в България Вие сте задължени да се регистрирате по ДДС в България преди осъществяване на първата си продажба. Изискването е ново и е във връзка със синхронизация на Българският закон за ДДС с Европейското законодателство /Директива 2006/112/ЕО/. В някои от случаите освен регистрация по ДДС Вие трябва да регистрирате и място на стопанска дейност в България и съответно да внасяте корпоративен данък за печалбата си реализирана в България.

Възможно е за Вас да възникне задължение за регистрация по ДДС и ако извършвате сделки с регистрирани по ДДС лица в България (B2B), Пример:  Осъществявате внос на стока от трета страна (държава извън ЕС) в България и след това я продавате в България или в друга страна от ЕС.

Друг случай, при който възниква задължение да се регистрирате по ДДС в България е когато закупите стока от регистрирано по ДДС лице в България (B2B), но не я транспортирате до държавата, от която имате издаден ДДС номер, а я продадете директно от България на Ваш клиент.

ДДС ставката при продажби на стоки в България е 20%

Следва да имате предвид, че освен по отношение на регистрация по ДДС имате и задължения свързани с Интрастат при достигане на заложените параметри по поток пристигания съгласно Българското законодателство.

За регистрация и подаване на ДДС декларации в България, както и за информация относно цени на предлаганите услуги се свържете с нас.

Свържете се за повече информация с нас

VATEVR
+359 888 40 65 78

Част от нашите Референции

Инглиш Академи ООД работи вече 2 години с СКК Делта Консулт ООД. Високо оценяваме професионализма на предлаганите счетоводни, финансови и консултантски услуги. Още от самото начало бяхме впечатлени от професионализма на мениджърите и служителите на фирмата.
Калина Георгиева
Инглиш Академи ООД
С настоящата референция искаме да дадем своята отлична оценка за работата и изключителния професионализъм на "СКК Делта Консулт" ООД. Ние сме клиенти на счетоводна къща "СКК Делта Консулт" ООД от 2008 година. Освен качествени услуги от екипа получаваме внимателно отношение, добра съвместна работа и многовариантни решения на нашите проблеми.
Пламен Цонев
"ОРТ - Варна" ЕООД
В лицето на Делта Консулт имаме доверен съветник в областта на счетоводството, финансите и търговското право.
Радко Новаков
Смарт Софт ООД
Дългогодишната ни съвместна работа, професионализмът и ползотворното ни сътрудничество ми дават основание да препоръчам "Делта Консулт" като надежден партньор на фирми които имат нужда от професионални счетоводни услуги.
Явор Деков
Уеб Мейтрикс ЕООД
Оценката ни за професионализма на "СКК ДЕЛТА КОНСУЛТ" ООД е висока, счетоводното обслужване, което те извършват за фирмата ни е компетентно и експедитивно. Препоръчваме тази счетоводна къща, като надежден и сигурен партньор!
Лилян Димитров
ЛИЛ-12 ЕООД