fbpx

ДДС във Франция - регистрация и подаване на декларации

Спазване на ДДС във Франция

Ако Вие имате фирма регистрирана в ЕС и развивате бизнес свързан с международната търговия и имате продажби към данъчно незадължени лица (физически лица B2C) във Франция за Вас може да възникне задължение за регистрация по ДДС във Франция. Това Ви засяга по-специално ако продавате през Ваш сайт или чрез маркетплейс и попадате в следните случаи:

  • Извършвате дистанционни продажби;
  • Дропшипинг;
  • Извършвате продажби на стоки, които предварително са транспортирани в склад на маркетплейс, фулфилмент център или нает от Вас склад в България, от където ги изпращате към клиентите;
  • Възможни са и други по-редки случаи, при които възниква задължение за регистрация.

Вътреобщностни дистанционни продажби

В случаите, когато извършвате продажби на физически лица във Франция от Ваш сайт или чрез маркетплейс и Вие изпращате стоките от държавата, където сте регистриран (член на ЕС) до Вашите клиенти във Франция Вие подлежите на регистрация по ДДС във Франция след достигане на продажби в размер на EUR 35 000. Имайте предвид, че трябва да подадете зявление за регистрация по ДДС във Франция в срок от две седмици преди достигане на посоченият размер на продажбите. Необходимите документи, които трябва да подготвите са:

  • Удостоверение за регистрация по ДДС /VAT certificate/, като доказателство, че фирмата има регистрация по ДДС в друга държава от Европейският съюз;
  • Дружествен договор;
  • Документ от Търговския регистър на съответната държава, в която е регистрирана фирмата.

Дропшипинг

При доставка с място на изпълнение на територията на Франция, чуждестранните фирми подлежат на задължителна регистрация преди извършване на първата си продажба. Важно е да се отбележи, че заявлението за регистрация трябва да се подаде две седмици преди първата продажба. Това задължение може да възникне при продажби през Ваш сайт или чрез маркетплейс на физически лица в Франция, в случай че стоката, която продавате и не притежавате се намира при Ваш доставчик във Франция, а вие сте регистриран в друга държава членка.

Подобен е случаят и ако продавате във всяка друга страна от ЕС и Вашият доставчик от България изпраща стоката директно на Вашите клиенти в други държави от ЕС. Съгласно закона за ДДС Вие ставате собственик на стоката преди тя да бъде предадена на крайният клиент и за Вас възниква задължение за регистрация по ДДС в Франция, тъй като стоката тръгва от там. В зависимост от обема на Вашите продажби към други държави от ЕС може да възникне задължение за регистрация по ДДС и в други държави за извършените от Вас дистанционни продажби.

Извършвате продажби на стоки, които предварително са транспортирани в склад на маркетплейс (Амазон и други), фулфилмент център или нает от Вас склад, от където ги изпращате към клиентите.

Ако вашата дейност е свързана с продажба на стоки (които са Ваша собственост) и се намират в склад във Франция (например склад на Амазон), за да спазите изискванията за ДДС във Франция сте задължени да се регистрирате по ДДС във Франция преди осъществяване на първата си продажба. В някои от случаите освен регистрация по ДДС Вие трябва да регистрирате и място на стопанска дейност във Франция и съответно да внасяте корпоративен данък за реализираната си печалба във Франция.

Възможно е за Вас да възникне задължение за регистрация по ДДС и ако извършвате сделки с регистрирани по ДДС лица във Франция (B2B), Пример:  Осъществявате внос на стока от трета страна (държава извън ЕС) във Франция и след това я продавате във Франция или в друга страна от ЕС.  

Друг случай, при който възниква задължение да се регистрирате по ДДС във Франция е когато закупите стока от регистрирано по ДДС лице във Франция (B2B), но не я транспортирате до държавата, от която имате издаден ДДС номер, а я продадете директно от Франция на Ваш клиент.

Основната ДДС ставка при продажби на стоки в Франция е 20%

Следва да имате предвид, че освен по отношение на регистрация по ДДС имате и задължения свързани с Интрастат при достигане на заложените параметри по поток пристигания съгласно Френското законодателство.

За регистрация и подаване на ДДС декларации, както и за информация относно цени на предлаганите услуги се свържете с нас.

Свържете се за повече информация с нас

VATEVR
+359 888 40 65 78

Част от нашите Референции

Инглиш Академи ООД работи вече 2 години с СКК Делта Консулт ООД. Високо оценяваме професионализма на предлаганите счетоводни, финансови и консултантски услуги. Още от самото начало бяхме впечатлени от професионализма на мениджърите и служителите на фирмата.
Калина Георгиева
Инглиш Академи ООД
С настоящата референция искаме да дадем своята отлична оценка за работата и изключителния професионализъм на "СКК Делта Консулт" ООД. Ние сме клиенти на счетоводна къща "СКК Делта Консулт" ООД от 2008 година. Освен качествени услуги от екипа получаваме внимателно отношение, добра съвместна работа и многовариантни решения на нашите проблеми.
Пламен Цонев
"ОРТ - Варна" ЕООД
В лицето на Делта Консулт имаме доверен съветник в областта на счетоводството, финансите и търговското право.
Радко Новаков
Смарт Софт ООД
Дългогодишната ни съвместна работа, професионализмът и ползотворното ни сътрудничество ми дават основание да препоръчам "Делта Консулт" като надежден партньор на фирми които имат нужда от професионални счетоводни услуги.
Явор Деков
Уеб Мейтрикс ЕООД
Оценката ни за професионализма на "СКК ДЕЛТА КОНСУЛТ" ООД е висока, счетоводното обслужване, което те извършват за фирмата ни е компетентно и експедитивно. Препоръчваме тази счетоводна къща, като надежден и сигурен партньор!
Лилян Димитров
ЛИЛ-12 ЕООД